Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

Historia

New Pattern Sp. z o.o. S.K.A., jest przedsiębiorstwem, którego historia sięga roku 1994. Pod obecna nazwą działalność prowadzi od kwietnia 2012 roku, ale wcześniej powszechnie znane było na rynku jako Rodpol Sp.j. Od początku swojego istnienia, dzięki elastyczności, wyczuciu i profesjonalnej postawie biznesowej notuje stały zauważalny rozwój, co stało się możliwe dzięki współpracy  z wieloma firmami z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Słowacji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Węgier , Rumunii, oraz Polski.
Na początku swojej działalności podkarpacka spółka Rodpol zajmowała się produkcją mebli zarówno miękkich jak i twardych. Zła koniunktura  na rynku meblowym pod koniec lat 90-tych zmusiła jednak właścicieli firmy do podjęcia decyzji o zmianie profilu działalności i zajęcia się  handlem półfabrykatów  do produkcji mebli. Pierwsze lata XXI wieku to okres niezwykle dynamicznego rozwoju głównie dzięki stale  rosnącemu  eksportowi płyt i obrzeży meblowych na rynki wschodnie.
Dostrzegając często występujące problemy, związane ze znacznie przekraczającym popytem nad podażą papierowych obrzeży meblowych, firma  Rodpol postanowiła znaleźć rozwiązanie i poprzez konsekwentny system zarządzania, z przedsiębiorstwa handlowego przekształciła się ponownie w firmę produkcyjną. Na początku produkcja polegała jedynie na konfekcjonowaniu papieru obrzeżowego wcześniej zadrukowanego i zaimpregnowanego przez firmy zewnętrzne.  Proces ten polegający głownie na rozkroju i nakładaniu kleju na obrzeża meblowe odbywał się  w Rzeszowie i w nowo powstałej firmie „córce” na Ukrainie.
Dzięki  agresywnemu systemowi wdrażania produktów marka RODPOL została szybko i powszechnie uznana w branży meblowej . Mimo niewątpliwego sukcesu spółka nieustanne prowadziła prace mające na celu stały wzrost jakości oferowanych produktów. Posiadanie bezpośredniego wpływu na ostateczną  jakość produktu stało się możliwe dopiero po uruchomieniu własnych linii produkcyjnych. I tak latem 2007 roku w Wysokiej Głogowskiej koło Rzeszowa, uruchomiona została linia technologiczna służąca do impregnacji papierów dekoracyjnych  niemieckiej firmy VITS o wydajności 1 000 000 metrów kwadratowych w skali miesiąca. Druga linia umiejscowiona została w Nikołajewie na terenie Ukrainy, o wydajności 1 500 000 metrów kwadratowych w skali miesiąca.
Kolejnym etapem w rozwoju firmy Rodpol  było uruchomienie maszyn do zadruku papierów dekoracyjnych i folii finish. Pierwsza maszyna drukująca  została uruchomiona w  Ełku, w zaprzyjaźnionej  z podkarpackim  przedsiębiorstwem firmie  Q-design , co pozwoliło  na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców papierów zadrukowanych. Ta maszyna pozwalała jednak na zadruk papieru o max szer. 900 mm co było wystarczające w przypadku papierowych obrzeży meblowych, ale nie pozwalała na produkcję folii finish i innych papierów dekoracyjnych, których zadruk wymaga maszyn o znacznie szerszym formacie.
Pod koniec 2010 roku, niespełna rok po uruchomieniu drukarki w Ełku, w Wysokiej Głogowskiej stanęła kolejna maszyna drukująca tym razem już duża, o maksymalnej szer . zadruku  2450 mm.
Dzisiaj New Pattern oferuje swoim klientom szerokie spektrum produktów, naturalnie począwszy od papierów zadrukowanych, folii przeciwprężnych, następnie poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie