Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

Papierowe obrzeża meblowe

Papierowe obrzeża meblowe (UNOFLEX)  powstają w wyniku impregnacji papieru dekoracyjnego żywicą mocznikową oraz środkami uelastyczniającymi. Warstwę  wykończeniową a zarazem ochronną dla tego produktu stanowi lakier.


Papierowe obrzeża dostępne są w różnych wariantach. Pierwszy to standard, czyli obrzeża przeznaczone do oklejania płaskich powierzchni bocznych płyt meblowych. Kolejne to semisoft i soft, dzięki którym można oklejać zaoblone powierzchnie boczne płyt (oba warianty różnią się elastycznością dostosowaną do profilu zaoblenia kantu płyty). Do oklejania bocznych płaszczyzn drzwi wykorzystywane są obrzeża felzkanten.

Produkowane przez nas obrzeża posiadają poniższe właściwości:
- emisję formaldehydu w klasie higieny E-1 ,
- papier bazowy o gramaturze 160g/m2 do 190 g/m2 lub w uzgodnieniu z klientem;  gramatura gotowego obrzeża wynosi 270 – 280 g/m2 (papier  bazowy 170 g/m2),
- odporność powierzchni na substancje chemiczne:

 

 

Rodzaj substancji

Stopień zmian

wg PN-D-97017  tab. 5

Kwas octowy 4,0%

>= 4

Alkohol etylowy   48%

>= 4

Sok z czarnej porzeczki

>= 4

Herbata

>= 4

Kawa

>= 4

Olej roślinny

>= 4

 

 

 

Oznaczana właściwość

Jednostka miary


Wymagana wartość

 Sposób sprawdzenia według

Połysk przy kącie 60

%

10-30

PN-F-06100.2(PN-88/F-06100.02)

Zawartość części lotnych

%

1,5-4,0

PN-D-97017 p.4.3

Elastyczność obrzeży zwykłych

f sworznia

mm

<= 30

PN-76/C-81528 met. B

Elastyczność obrzeży soft

f sworznia

mm

<= 16mm

PN-76/C-81528 met. B   

Odporność powierzchni 
na wysoką temperaturę (1000C)

stopień zmian

>= 4

PN-88/F-06100/05 met. wg   p.1.2.1   

Odporność powierzchni na parę wodną

Stopień zmian

>= 4

PN-88/F-06100/06; oznaczyć 
przy 5-minutowym działaniu pary

Odporność powierzchni na zarysowanie

N

>= 1,9

PN-C-81527:1965(PN-65/C-81527)

Przyczepność  do podłoża 
(rozwarstwialność)

MPa

>= 1

PN-EN-24624:1994

Emisja formaldehydu

Mg/m2xh

<= 1,9

PN-F-06106/03:1994

Trwałość

miesiąc

6

 

 

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie