Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

Aktualności

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do kompoundingu i granulacji PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do kompoundingu i granulacji polipropylenu PP – 1 szt. o następujących parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_01

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do wytłaczania PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do wytłaczania PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_02.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_02

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1_2020_02 Linia do wytłaczania PP nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do wytłaczania PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do wytłaczania PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_02 Linia do wytłaczania PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_02

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do kompoundingu i granulacji PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do kompoundingu i granulacji polipropylenu PP – 1 szt. o następujących parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_01

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 30.05.2018 r.
Postępowanie dotyczyło wyłonienie audytora z zakresu wdrożenie strategii wzorniczej w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” dla Zamawiającego – NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

 

W postępowaniu udział wzięło dwóch oferentów:

  • Cooperativa Studio Michał Kwasieborski
  • Planet Partners Sp. z o.o.

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Planet Partners Sp. z o.o., która spełniła wszystkie warunki określone w opublikowanym zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym, Zamawiający udziela zamówienia na realizacji działania stanowiącego jego przedmiot Planet Partners Sp. z o.o.

Szczegóły postępowania oraz protokół z rozstrzygnięcia znajdują się w siedzibie NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i pozostają do wglądu dla stron postępowania.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1.4.2/2018/2 z dnia 27.04.2018 r. informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia. Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie wdrożenia strategii wzorniczej oraz przeprowadzenie audytu z realizacji strategii wzorniczej, a także nadzór nad wykonanymi zadaniami z tejże strategii w aspekcie organizacyjnym i wykonawczym.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów spójnych materiałów wspomagających sprzedaż.

1

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


1

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


1


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie