Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

Aktualności


W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę Linii kompoundująco-wytłaczającej

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie Linii kompoundująco-wytłaczającej do  PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_04.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_04

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32571

Z powodu konieczności wprowadzenia istotnych zmian w zapytaniu ofertowym 1.4.1/2020/03 Linia do wytłaczania PP, anulujemy obecną jego formę.

Nowe zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone po wprowadzeniu wymaganych poprawek.


W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do wytłaczania PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do wytłaczania PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_03.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_03

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11709

pierwsze wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

 

Komplementariusz spółki pod firmą New Pattern spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Wysokiej Głogowskiej, pod adresem Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki.

logotyp UE

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4.1/2020/02 z dnia 13.07.2020 r.

 

Niniejszym ogłaszamy iż zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygniete.

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w specyfikacji linii, przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

logotyp UE

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4.1/2020/01 z dnia 13.07.2020 r.

 

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 13.07.2020 r.

 

Postępowanie dotyczyło zamówienia na zakup, montaż i uruchomienie linii do kompoundingu i granulacji polipropylenu PP – 1 szt. w związku z realizacją projektu pn. " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

 

W postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów:

  • PPHU Gamart S.A.
  • Zamak Mercador Sp. z o.o.

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

 

Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę PPHU Gamart S.A., która spełniła wszystkie warunki określone w opublikowanym zapytaniu ofertowym.

Cena wybranej oferty: 2.680.000 zł netto

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela zamówienia na realizację działania stanowiącego jego podmiot firmie PPHU Gamart S.A.

 

Szczegóły postępowania oraz protokół z rozstrzygnięcia znajdują się w siedzibie NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A. i pozostają do wglądu dla stron postępowania.

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do kompoundingu i granulacji PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do kompoundingu i granulacji polipropylenu PP – 1 szt. o następujących parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_01

PYTANIA

W odniesieniu do zapytania ofertowego wpłynęło pytanie o treści:

"W nawiązaniu do wymagań technicznych zawartych w zapytaniu przetargowym na linię do kompoundingu i granulacji PP zwracam się z pytaniem o możliwość zastosowania modelu wytłaczarki o większej średnicy ślimaków
tj. 90 mm. Zastosowanie mniejszych ślimaków (70-75 mm wskazane w wymaganiach) będzie nastręczać problemy z uzyskaniem zakładanej dużej wydajności (szczególnie przy niższych wypełnieniach), zaś zwiększenie obrotów może powodować problemy z jakością granulatu."

Odpowiedź:
"Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modelu wytłaczarki o większej średnicy ślimaków
tj. 90 mm. "

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do wytłaczania PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do wytłaczania PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_02.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_02

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1_2020_02 Linia do wytłaczania PP nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do wytłaczania PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do wytłaczania PP – 1 szt. o parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_02 Linia do wytłaczania PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_02

W związku z realizacją projektu " Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A." w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na:

Dostawę linii do kompoundingu i granulacji PP

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie linii do kompoundingu i granulacji polipropylenu PP – 1 szt. o następujących parametrach opisanych w załączniku - Zapytania ofertowe 1.4.1_2020_01 Linia do kompoundingu i granulacji PP.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów nie gorszych od przedstawionych w załaczonym zapytaniu ofertowym nr 1.4.1_2020_01

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 30.05.2018 r.
Postępowanie dotyczyło wyłonienie audytora z zakresu wdrożenie strategii wzorniczej w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” dla Zamawiającego – NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

 

W postępowaniu udział wzięło dwóch oferentów:

  • Cooperativa Studio Michał Kwasieborski
  • Planet Partners Sp. z o.o.

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Planet Partners Sp. z o.o., która spełniła wszystkie warunki określone w opublikowanym zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym, Zamawiający udziela zamówienia na realizacji działania stanowiącego jego przedmiot Planet Partners Sp. z o.o.

Szczegóły postępowania oraz protokół z rozstrzygnięcia znajdują się w siedzibie NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i pozostają do wglądu dla stron postępowania.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1.4.2/2018/2 z dnia 27.04.2018 r. informujemy, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia. Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie wdrożenia strategii wzorniczej oraz przeprowadzenie audytu z realizacji strategii wzorniczej, a także nadzór nad wykonanymi zadaniami z tejże strategii w aspekcie organizacyjnym i wykonawczym.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów spójnych materiałów wspomagających sprzedaż.

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie