Dane kontaktowe

SEKRETARIAT
Jaryna Pasiczna
e-mail: biuro@newpattern.eu
tel. +48 17 859 74 09

 

DZIAŁ PLANOWANIA
Filip Kuczma
e-mail: f.kuczma@newpattern.eu


KIEROWNIK DS. PRODUKCJI
Krzysztof Żabiński
tel. +48 601 294 726
e-mail: k.zabinski@newpattern.eu

KOLORYSTA
Paweł Pawlikowski
tel. +48 665 292 513
e-mail: p.pawlikowski@newpattern.eu

Wyłącznym dystrybutorem na terytorium Federacji Rosyjskiej jest firma:

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADE AND PRODUCTION COMPANY "SV INVEST"

620067, Sverdlovsk region, Ekaterynburg

Taxpayer identification number (TIN) 6670494733 

www.sv-invest.ru.com

General Director: Chistyakov Sergey Vadimovich

+7(343)3280789

+7(965)5352888 WhatsApp

E-mail: sv-invest.ural@yandex.ru

DYREKTOR HANDLOWY
Jarosław Tama
e-mail: j.tama@newpattern.eu
tel. +48 605 231 002

DZIAŁ SPRZEDAŻY
Sylwia Komorowska
e-mail: s.komorowska@newpattern.eu
tel. +48 887 109 100GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Kania
e-mail: l.kania@newpattern.euDZIAŁ KSIĘGOWY
e-mail: ksiegowosc@newpattern.eu
tel.  +48 17 859 7409

 

DZIAŁ KADR
Edyta Toczek
e-mail: kadry@newpattern.eu

 

DZIAŁ TECHNICZNY
Andrzej Tereszkiewicz
e-mail: a.tereszkiewicz@newpattern.eu

 

LABORATORIUM
e-mail: laboratorium@newpattern.eu
Robert Fajger
tel: +48 17 859 74 09 wew. 32

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.
Wysoka Głogowska 16
36-061 Wysoka Głogowska

tel. +48 17 859 74 09
fax: +48 17 859 74 08
e-mail: biuro@newpattern.eu
skype: new.pattern

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie